WIELKIE WEZWANIE SERCA JEZUSA DO NARODU POLSKIEGO – Rozalia Celakówna i jej misja

 o. Dobrzycki Zygmunt OSPPE,                                                                                                                                 o.Szafraniec Sykstus OSPPE

wydawnictwo WAM  Kraków 2007
 
Kategoria: Polecane książki i multimedia, Służebnica Boża Rozalia Celakówna