Intronizacja w narodzie

O Intronizacji Serca Jezusowego w duszach, rodzinach i narodach

Ofiarując niniejszy egzemplarz mego listu ks. Kazimierzowi Dobrzyckiemu, upoważniam Go do wtajemniczenia w treść tegoż listu rodaków i rodaczki ku ich pociesze, ku czci Najświętszej Maryi Jasnogórskiej Pani i Królowej i ku chwale Najświętszego Serca Jezusowego. o. Pius Przeździecki Generał Zakonu OO. Paulinów Jasna Góra 5 sierpnia 1941 List Okólny do Ojców i Braci Zakonu [...]

Kategoria: Intronizacja w duszy czyli Osobiste Poświęcenie się, Intronizacja w narodzie, Intronizacja w rodzinach

Poświęcenie Hiszpanii przez Episkopat i władze świeckie Najświętszemu Sercu Jezusowemu w 1919 r.

( Proszę kliknąć  myszką na zdjęcia – wtedy się powiększą) W dniu 30 maja 1919 roku król Hiszpanii Alfons XIII  odczytał przed Najświętszym Sakramentem akt poświęcenia  Hiszpanii  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Konsekracja ta odbyła się na wzgórzu  Cerro de los Angeles (Wzgórzu Aniołów) , w pobliżu Madrytu, u stóp pomnika  Najświętszego Serca Jezusowego . Wydarzenie to miało miejsce z udziałem rodziny królewskiej, [...]

Kategoria: Intronizacja w narodzie

List alarmujący Generała O.O. Paulinów z Jasnej Góry

List alarmujący Generała O.O. Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie, Księdza dra Piusa Przeździeckiego do Księdza Kardynała dra Augusta Hlonda Prymasa Polski Jasna Góra dnia 20 kwietnia 1939 r. Klasztor O.O. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie L. 197 Eminentissime Domine! Życie moje, sądząc po ludzku, zbliża się ku końcowi; niedomagam poważnie i wiek mój mówi [...]

Kategoria: Historia, Intronizacja w narodzie

Akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Kraków, 1 lipca 2011 r

Akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Kraków, 1 lipca 2011 r,      Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa Nieśmiertelny Królu wieków, rzeczywisty i żywy, pod postacią chleba utajony, Panie nasz Jezu Chryste! Tak jak przed dziewięćdziesięciu laty, jesteśmy przed Tobą w starej królów naszych stolicy, w Bazylice ku czci Najświętszego Serca Twojego poświęconej i z [...]

Kategoria: Intronizacja w narodzie

List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach

List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach   Biskupi Polscy Wiernym pozdrowienie w Panu.         Dobry rok minął od pamiętnych dni, kiedy milionowa rzesza pątników – zgromadzonych z całej Polski u stóp Jasnej Góry pod przewodnictwem swych arcybiskupów – poświęciła siebie i Naród cały Niepokalanemu [...]

Kategoria: Intronizacja w narodzie