Sposób osobistego poświęcenia się, obowiązki poświęconych, obietnice Bożego Serca

Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu – komentarz ks Jerzy Woźniak CM

                                                                                                                                               Osobiste poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu  zawdzięcza swój początek objawieniom, które Pan Jezus udzielił św.Małgorzacie Marii Alacoque  pod koniec jej życia. Po raz pierwszy otrzymała tę myśl w 1664 r. Pisze bowiem: ” Podczas modlitwy Pan nasz dał mi do poznania, że pragnie być znanym, miłowanym i wielbionym przez ludzi, dlatego udzieli im wiele [...]

Kategoria: Sposób osobistego poświęcenia się, obowiązki poświęconych, obietnice Bożego Serca

Sposób osobistego poświęcenia sie NSJ ,nasze obowiązki i obietnice Bożego Serca

Na podstawie książki „W Sercu Jezusa ratunek i nadzieja” ks prof Władysława Kubika SJ

Kategoria: Sposób osobistego poświęcenia się, obowiązki poświęconych, obietnice Bożego Serca