Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jachówce 3 czerwca 2016

W święto  Najświętszego Serca Pana Jezusa  w tym roku nowy proboszcz parafii  Jachówka ks Stanisław Maślanka zaprosił ks prof Władysława Kubika wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego Sł Bożej Rozalii Celakówny  do wygłoszenia kazań podczas Mszy świętych w tym uroczystym dniu.

 

 

ks prof Władysław Kubik  pierwszy z lewej, Najświętszy Sakrament niesie proboszcz parafii Jachówka  ks Stanisław

 

poniżej kazanie ks prof Władysława Kubika wygloszone na Mszy św  porannej

Kazanie ks prof Władysław Kubik Jachówka

 

Kategoria: Bez kategorii, Kult NSPJ, Nasze aktualności, Służebnica Boża Rozalia Celakówna