Potwierdzenie poprawności procesu beatyfikacyjnego sł Bożej Rozalii Celakówny

Z ostatniej chwili:       

Ojciec prof. Władysław Kubik SJ – wicepostulator procesu beatyfikacyjnego sł. Bożej Rozalii Celakówny  13. 02 .2013r  w ogłoszeniach po Mszy św. w bazylice NSJ w Krakowie  oznajmił ,że Kongregacja d/s  Świętych w Rzymie potwierdziła poprawność przebiegu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Wydanie takiego potwierdzenia otwiera drogę do kolejnych  etapów  w procesie beatyfikacyjnym sł.Bożej Rozalii Celakówny w Rzymie.

 

 

 

 

O prof. Władysław Kubik SJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty Procesowe w Kurii Krakowskiej Sł. Bożej Rozalii Celakówny które zostały wysłane do Rzymu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najświętsze Serce Jezusa przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi

                                                           

Kategoria: Nasze aktualności, Służebnica Boża Rozalia Celakówna