Miesiąc Serca Jezusowego

Miesiąc Serca Jezusowego

Przed nami czerwiec, w Kościele katolickim miesiąc szczególnej czci Najświętszego Serca Jezusa. Codzienne Nabożeństwa czerwcowe oraz uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to jedne z najważniejszych form kultu Serca Jezusowego. Za tydzień w Krakowie odbędzie się sympozjum wpisujące się w przygotowania do 250. rocznicy ustanowienia tej uroczystości na ziemiach polskich.

Nabożeństwa czerwcowe jako formę kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce zaczęły propagować Siostry Wizytki z Lublina. Pierwsze nabożeństwo tego typu zostało odprawione 1 czerwca 1857 roku. Składa się na nie wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. – Litania ukazuje Najświętsze Serce przede wszystkim w relacji do człowieka, a następnie zachęca wierzących do nawiązania więzi z Sercem Pana Jezusa. Rozważania, które zazwyczaj towarzyszą śpiewaniu tej litanii, ukazują pobożność i życie chrześcijańskie w świetle, w szkole Najświętszego Serca. Litania inspiruje pobożność, a przez medytację ma prowadzić do duchowego kształtowania ludzkiego serca – zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Kult Serca Jezusowego winien przekładać się na życie osobiste, rodzinne, społeczne. W jaki sposób? – Serce Jezusa czcimy jako pełne prawdy i miłości, a więc znajdujemy w Nim wskazanie, by prawda i miłość stawały się konstytucją życia społecznego – wyjaśnia ks. prof. Janusz Królikowski. Jak zaznacza, to jest kluczowe przesłanie społeczne kultu Najświętszego Serca, które może stać się źródłem „cywilizacji miłości i prawdy”.

Nabożeństwa czerwcowe są jedną z form kultu Serca Jezusowego, ale jego centrum stanowi uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, obchodzona w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. Jesteśmy coraz bliżej doniosłego jubileuszu, gdyż w 2015 roku celebrować będziemy 250. rocznicę ustanowienia tej uroczystości na ziemiach polskich. Pierwszym ważnym wydarzeniem w ramach przygotowań do rocznicowych obchodów będzie sympozjum „Odnowić pamięć o miłości Bożej”. Odbędzie się ono 8 czerwca br. w Krakowie w Domus Mater (przy ul. Saskiej 2C), przy klasztorze Księży Sercanów. Spotkanie, które organizuje Ośrodek Krzewienia Kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, będzie poświęcone aktualności kultu Najświętszego Serca. W obchody jubileuszu zaangażowane są zakony żyjące na co dzień duchowością związaną z czcią dla Serca Pana Jezusa. W Polsce działa ich ponad 20.

– Chcemy wykorzystać rocznicę do tego, aby kult Najświętszego Serca ożywić – wyjaśnia ks. prof. Janusz Królikowski. Sympozjum dotyczyć będzie zagadnień teologicznych, ale ma mieć także wymiar praktyczny. Jego celem jest wypracowanie założeń pastoralnych, które przełożą się na konkretne propozycje odnośnie do propagowania kultu Serca Jezusowego. Trzeba podkreślić, że inicjatywa ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa dla Kościoła powszechnego wyszła z Polski. Dekret ustanawiający je na ziemiach polskich podpisał Klemens XIII w 1765 r., w ten sposób zaaprobował prośbę biskupów polskich skierowaną do Stolicy Apostolskiej. Uroczystość rozszerzył na cały Kościół Pius IX w 1856 roku.

Małgorzata Bochenek

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/34407,miesiac-serca-jezusowego.html

Kategoria: Nasze aktualności