INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO wypowiedzi Magisterium Kościoła, historia i teologia ks Leszek Poleszak SCJ

INTRONIZACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO wypowiedzi Magisterium Kościoła, historia i teologia

opracował ks Leszek Poleszak SCJ    Wydawnictwo  Księży Sercanów

 

FRAGMENT

Różnica między poświęceniem a intronizacją

Z tego, co dotychczas zostało powiedziane, widać wyraźnie, że intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego wyrosła z praktyki poświęcenia Bożemu Sercu. Zasadniczą różnicę i pewne novum w stosunku do poświęcenia stanowi rys społeczny, który w intronizacji odgrywa istotną rolę. Podczas gdy „zwyczajne” poświęcenie rodzin Najświętszemu Sercu Jezusa może być czynione przed obrazem lub innym wizerunkiem Bożego Serca albo też za pomocą jedynie formuły modlitewnej, to intronizacja wymaga formy bardziej uroczystej. Jak to juz zostało zaznaczone, intronizacja stanowi zawsze akt publiczny jakiejś wspólnoty osób, która przed wizerunkiem Serca Jezusowego dokonuje aktu uznania Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Boga, poświęcając Mu siebie i całe swoje życie. W ten sposób oddaje cześć Najświętszemu Sercu Jezusowemu, odpowiadając na Jego miłość swoją miłością. Aby intronizacja wydała swoje owoce, konieczne jest codzienne praktykowanie aktów miłości i kształtowanie swojego życia na wzór życia Jezusa. Częstą praktyką winno być także ponawianie aktu intronizacji (na przykład z okazji pierwszego piątku miesiąca).

 

 

Kategoria: Polecane książki i multimedia