Sympozjum „Cywilizacja miłości Serca Jezusa” 25.04.2015 Stadniki k. Krakowa

25.04.2015 w seminarium Księży sercanów w Stadnikach odbyło się sympozjum pt. Cywilizacja miłości Serca Jezusa

 

         Otwarcie sympozjum ks. rektor dr Robert Ptak SCJ

  • 9.15-10.00 – kard. Peter Turkson (przewodniczący Papieskiej Rady Iustitia et Pax)
  • 10.00-10.30 – ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Kult Najśw. Serca Jezusa jako reakcja na Rewolucję francuską 1799
  • 10.30-11.00 – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Zagadnienie kwestii społecznej w kulcie Najśw. Serca Jezusa

         11.30-12.00 – ks. dr Juan José Arnáiz Ecker SCJ, Kwestia społeczna a kult Najśw. Serca Jezusa w nauczaniu o. L. Dehon

  • 12.00-12.30 – ks. dr Gabriel Pisarek SCJ, Wkład o. L. Dehon w rozwój kultu Najśw. Serca Jezusa
  • 12.30 – Pytania do prelegentów

             14.00-14.30 – dr Anna Gąsior, Intronizacja Najśw. Serca Jezusa na tle problematyki społecznej w Polsce  w okresie 20-lecia międzywojennego 

  • 14.30-15.00 – ks. dr Eugeniusz Ziemann SCJ, Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II 


  • 15.30-16.00 – ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski,  Kult Najśw. Serca Jezusa a polityka dzisiaj
  • 16.00 – Pytania do prelegentów
  • 16.30-17.45 – Dyskusja panelowa „Jak dzisiaj realizować ideę cywilizacji miłości?”
  • Zakończenie sympozjum – ks. prowincjał dr Artur Sanecki SCJ

Poniżej przedstawiamy dwa spośród wielu wystąpień prelegentów

dr Anna Gąsior – Intronizacja Najśw. Serca Jezusa na tle 20 lecia międzywojennego w Polsce

watch?v=PSf3DMW6Nzg

 

ks prof Janusz Królikowski – Kult Najśw.  Serca Jezusa a polityka dzisiaj

watch?v=xCKBPrroK_0

 

Kategoria: Kult NSPJ, Nasze aktualności, Reportaże