Intronizacja w rodzinach

O Intronizacji Serca Jezusowego w duszach, rodzinach i narodach

Ofiarując niniejszy egzemplarz mego listu ks. Kazimierzowi Dobrzyckiemu, upoważniam Go do wtajemniczenia w treść tegoż listu rodaków i rodaczki ku ich pociesze, ku czci Najświętszej Maryi Jasnogórskiej Pani i Królowej i ku chwale Najświętszego Serca Jezusowego. o. Pius Przeździecki Generał Zakonu OO. Paulinów Jasna Góra 5 sierpnia 1941 List Okólny do Ojców i Braci Zakonu [...]

Kategoria: Intronizacja w duszy czyli Osobiste Poświęcenie się, Intronizacja w narodzie, Intronizacja w rodzinach

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego w rodzinie Agaty i Piotra

W uroczystości uczestniczy O.prof Władysław Kubik SJ – wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożej Rozalii Celakówny http://pl.gloria.tv/?media=347830

Kategoria: Intronizacja w rodzinach, Reportaże

Ceremoniał Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinie

              Ceremoniał Intronizacji Najświętszego Serca  Pana Jezusa w rodzinie                   na podstawie ceremoniału z 1919 roku   Aby dać dowód wyraźny wiary, wszyscy odmawiają glośno (stojąc) Wierzę w Boga. Kapłan lub osoba przewodnicząca Intronizacji przypomina uczestnikom, czego Chrystus Pan oczekuje od rodzin, poświęconych Mu w sposób szczególny, oraz jakich błogosławieństw  nadobfitych i wyjątkowych rodzinom tym udzieli. Następnie [...]

Kategoria: Intronizacja NSPJ, Intronizacja w rodzinach

Matka Teresa Intronizacja NSPJ w rodzinach

fragment wywiadu

Kategoria: Intronizacja w rodzinach, Reportaże