PEREŁKI ŚW. MAŁGORZATY MARII ALACOQUE

Audiobook wydawnictwo WAM 2012

Święta Małgorzata Maria Alacoque, francuska wizytka i mistyczka żyła w latach 1647-1690. Przez ponad półtora roku Pan Jezus w objawieniach przedstawiał jej swoje Serce, bezgranicznie kochające ludzi i oczekujące ich miłości. Siostra Małgorzata opisała w swoim Pamiętniku Duchownym trzydzieści spośród tych objawień. Mistyczne dialogi z Jezusem wzywającym do rozszerzenia kultu Jego Najświętszego Serca stanowią treść Perełek, wydanych przez Wydawnictwo WAM.

Małgorzata nazywana jest „świętą od Serca Jezusowego”. W jednym z listów tłumaczy: To Boże Serce jest niezgłębioną otchłanią wszelkich dóbr, do której ubodzy mają się zwracać we wszystkich swoich potrzebach. Ono jest otchłanią radości,
w której przepadają wszystkie nasze smutki. Jest otchłanią pokory przeciwko naszej pysze, jest otchłanią miłosierdzia dla nieszczęśliwych, jest wreszcie otchłanią miłości, w której powinniśmy ukryć całą naszą nędzę.

 

Spis utworów

1. Pierwsze objawienie Najśw. Serca Jezusa 03’26″
2. Gorejące ognisko miłości 04’00″
3. Pokorna i szczera spowiedź 01’21″
4. Pan posyła św. Małgorzacie ojca Colombiere`a 02’50″
5. Łączność serc 02’42″
6. Duchowy testament 01’25″
7. Pociechę znajduję tylko u Zbawiciela 02’13″
8. Objawienie nabożeństwa do Najświętszego Serca (czerwiec 1675) 02’41″
9. Pomoc cierpiącej duszy 03’41″
10. Zdrowie – znakiem dobrego ducha 02’21″
11. Uzdrowienie z gorączki 02’36″
12. Cierniem ukoronowanie 03’00″
13. Dźwiga krzyż z Jezusem 03’36″
14. Zamiast cierpień – radości 02’06″
15. Zbawiciel nie chce serca podzielonego 01’02″
16. Wola znajduje siłę w Sercu Jezusa 01’36″
17. Nie szukać siebie 01’32″
18. Bóg żąda ofiary 01’28″
19. Zjednoczenie z Sercem Jezusa 02’16″
20. Pokój w całkowitym oddaniu się Bogu 02’03″
21. Głębia Najświętszego Serca 02’37″
22. Serce ma być ołtarzem 01’54″
23. Świętość miłości 02’01″
24. Przed Najświętszym Sakramentem 03’15″
25. Serce Jezusa księgą życia 01’30″
26. Chętnie przyjmować krzyż 01’08″
27. Uczestnictwo w tajemnicy krzyża 02’40″
28. Boskie Dzieciątko 01’54″
29. Mój Bóg Jedyny 00’49″
30. Trzeba wszystko opuścić dla Boga 00’59″
31. Niewierność dusz wybranych 02’09″
32. Odrzucenie grzechu 02’27″
33. Przywrócić miłość 01’39″
34. Znaki działania Bożego ducha 05’20″

 

Kategoria: Polecane książki i multimedia