O. MATEO CRAWLEY BOEVEY SSCC

 Urodził się w roku 1875 w rodzinie chłopskiej nieopodal Arequipa (Peru – Ameryka Południowa). Na chrzcie otrzymał imię Edouard. Po zdobyciu wykształcenia w Kolegium Najświętszych Serc wstąpił do Zgromadzenia Najświętszych Serc. W roku 1892 w Valparaiso złożył swoją pierwszą profesję zakonną, przyjmując imię zakonne Mateo, a w roku 1898 został wyświęcony na kapłana.

W początkowym okresie swojej pracy zajmował się między innymi: Stowarzyszeniem Najświętszych Serc w Valparaiso, prowadził wykłady, kierował studiami prawa.

W skutek nadmiaru pracy oraz trzęsienia ziemi, które nawiedziło Valparaiso w 1906 roku, o. Mateo podupadł na zdrowiu.

W 1907 roku wyrusza do Rzymu na audiencję u Piusa X, a następnie udaje się do Paray-le-Monial, by tam zawierzyć misję swojego życia – Intronizację Najświętszego Serca. Po powrocie do Chile otrzymuje pozwolenia od arcybiskupa Santiago na rozpoczęcie dzieła Intronizacji. W latach 1098-1914 dzieło Intronizacji rozszerza się w Ameryce Południowej: Chile, Peru, Argentynie, Urugwaju.

W lipcu 1914 roku o. Mateo wyrusza do Europy, by tu rozszerzać dzieło Intronizacji. Apostoł Najświętszego Serca Jezusowego kilkakrotnie nawiedza: Francję, Hiszpanię, Włochy, Holandię, Szwajcarię, Belgię, Luxemburg, Wielką Brytanię, Portugalię. 27 kwietnia 1915 roku otrzymuje osobisty list od papieża Benedykta XV, który oficjalnie powierza o. Mateo dzieło krzewienia Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w całym Kościele.

W latach 1935-1940 dzieło Intronizacji dociera do Azji: Japonii, Mandżurii, na Filipiny, do Chin, Indochin, Malezji, na Hawaje i do Indii, zaś w latach 1940-1946 Serce Jezusa zaczyna królować w rodzinach w Ameryce Północnej: w USA i Kanadzie.

Choroba uniemożliwiła o. Mateo dalszą aktywną działalność w dziele Intronizacji Serca Bożego. W roku 1956 powrócił do Valparaiso – kolebki swej misji i dzieła swego życia. W wieczór 4 maja 1960 roku Pan odwołał go do wieczności. Trwa obecnie proces beatyfikacyjny o. Mateo.

Od czasów św. Franciszka Ksawerego żadna pojedyncza osoba nie uczyniła więcej na rzecz krzewienia Królestwa Bożego na całym świecie, jak Ojciec Mateo. Jego wiara w Jezusa jako Króla rodzin dotknęła życia ogromną rzeszę ludzi. Dzieło to jest nadal kontynuowane i urzeczywistniane w wielu zakątkach świata.

źródło: http://www.sscc.pl/mateo.php

Kategoria: Sługa Boży o. Mateo Crawley Boevey SSCC