Poświęcenie Hiszpanii przez Episkopat i władze świeckie Najświętszemu Sercu Jezusowemu w 1919 r.


( Proszę kliknąć  myszką na zdjęcia – wtedy się powiększą)

W dniu 30 maja 1919 roku król Hiszpanii Alfons XIII  odczytał przed Najświętszym Sakramentem akt poświęcenia  Hiszpanii  Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Konsekracja ta odbyła się na wzgórzu  Cerro de los Angeles (Wzgórzu Aniołów) , w pobliżu Madrytu, u stóp pomnika  Najświętszego Serca Jezusowego . Wydarzenie to miało miejsce z udziałem rodziny królewskiej, całego rządu, innych władz cywilnych, religijnych i wojskowych i wielu wiernych.

Fotografia wykonana rankiem przed uroczystościami.Przygotowano 3000 miejsc siedzących

Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego  na wzgórzu Aniołów został wybudowany w centrum geograficznym Hiszpanii i jest widoczny z odległości prawie 20 km


Na drugim planie widoczne Sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej.

 

 

 

Plan uroczystości
Rozpoczęcie o godz. 11,30 przyjazdem pary królewskiej
1 – nuncjusz papieski poświęca pomnik.
2 – biskup Madrytu-Alcala przewodniczy Mszy Świętej przy ołtarzu Pomnika.
3 – król Hiszpanii, przed ołtarzem Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji, odczytuje  Akt Poświęcenia Hiszpanii i Hiszpanii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
4 – mistrz ceremonii w katedrze w Madrycie, przeczytał telegram adresowany do Jego Świątobliwości ,uczestniczył w ceremonii religijnej.
5 – prymas Hiszpanii, dał papieskie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
6 – Procesja z ołtarza Pomnik Ermitażu.  Za baldachimem rodzina królewska, władze rządowe ,wierni.  Arrasy i dywany  zostały położone w pobliżu ołtarza i na  długiej trasie procesji.
7 – Wejście procesji do kaplicy, Prymas daje błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a następnie Najświętszy Sakrament został umieszczony w tabernakulum.
8 – Król przeszedł spacerem od Ermitażu do królewskiej galerii przy pomniku, żegna się z wiernymi i przygotowuje się do powrotu do Madrytu.

Nuncjusz apostolski kardynał Francesco Ragonesi poświęca  pomnik Najświętszego Serca Jezusowego na Wzgórzu Aniołów

Fotografia pomnika Najświętszego Serca Jezusowego wykonana podczas odprawiania Mszy św.  przez biskupa Madrytu -  Alcala w trakcie uroczystości konsekracji

Biskup Madrytu – Alcala podczas Mszy św. przy ołtarzu pomnika.Na pomniku wyryte słowa „Hiszpania  Najświętszemu Sercu Jezusowemu”

Członkowie rządu – premier Antonio Maura ,wszyscy ministrowie  / z wyjątkiem jednego ,który w tym czasie był chory/ podczas Mszy św.Po Mszy św. odczytano papieskie błogosławieństwo.

Król Alfons XIII podchodzi pod monument

Na krótko przed odczytaniem Aktu Poświęcenia Hiszpanii NSJ

 

Król Hiszpanii odczytuje akt Poświęcenia Hiszpanii Najświętszemu Sercu Jezusowemu przed ołtarzem z Najświętszym Sakramentem    ( tekst aktu zamieścimy niebawem)

Fragment tego aktu poświęcenia :

Uznajemy, że przyszedłeś Panie  na ziemię Królestwo Boże w duszach zbudować, a narodom, prawu Twojemu posłusznym, szczęście i pokój zapewnić. Uznajemy ,że władcy tej ziemi – od Ciebie zapożyczają powagi i że wszystkie sprawiedliwe prawa Tobie zawdzięczają  swą moc i świętość. Niechże więc zstąpi na nas Twoje święte Królestwo, Królestwo sprawiedliwości i miłości. Panuj w sercach ludzi i w łonie rodzin, króluj w umysłach mędrców i salach wykładowych uczelni, władaj w prawodawstwie i wszystkich instytucjach naszej ojczyzny, błogosław robotnikom i oddal od nich zarzewie walki społecznej , weź w opiekę armię na lądzie i na morzu, pobłogosław nas wszystkich, którzy miłością dla Ciebie i dla ojczyzny złączeni  poświęcamy Ci nasze życie.”                                                                                                                                                                                                                                                                           „Gdy król skończył tę rotę poświęcenia, z której wyjęliśmy krótkie tylko ustępy, cały lud radosnym okrzykiem obwołał Serce Zbawiciela swym Panem. Kiedy zaś zaraz potem odbyła się olbrzymia  , uroczysta procesja, drążki baldachimu niesionego nad Przenajświętszym Sakramentem ujęli następca tronu, minister wojny i dwóch grandów , czyli dostojników Państwa , za monstrancją trzymaną przez kardynała prymasa postępował król z całą rodziną i dworem w otoczeniu cywilnych i wojskowych dygnitarzy narodu a długi szereg pułków, wśród salw  radosnych oddawał honory władcy Hiszpanji utajonemu pod postacią chleba.                                                                                                                                                                                                                                 Czy to nie podniosły widok takiego triumfu Serca Zbawiciela? Czy to nie pocieszający dowód, że mimo całej dzisiejszej niewiary, wiara w świecie zwycięża i zwycięży?”/ fragment  artykułu z Posłańca Serca Jezusowego  z lipca 1921r./

Rodzina królewska, władze świeckie i pozostali wierni na kolanach wysłuchali odczytywany przez króla Akt Poświęcenia NSJ

 

Po poświęceniu Hiszpanii NSJ odbyła się procesja do Sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej

Król i władze w procesji przy  Najświętszym  Sakramencie

Król i królowa klęczą przed Najświętszym Sakramentem

Kardynał udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem

Król i królowa po konsekracji i procesji

Na dalszym planie Sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cerro de los Angeles, w pobliżu Madrytu, Hiszpania

Jest to dzieło zaprojektowane przez rzeźbiarza D.  Aniceto Marinas i architekta  Maura Nadala.  Pieniądze na jego budowę zostałe zebrane poprzez publiczną zbiórkę organizowaną  przez Zarząd Hiszpańskich Kobiet.  Prace rozpoczęły się w 1916 roku i zostały zakończone w 1919 roku.
Na cokole znajdują się dwa anioły trzymające  herb Hiszpanii, pod płaskorzeźbą Niepokalanego Poczęcia.  Pod wizerunkiem Najświętszego Serca, Napis brzmi: „Zjednoczone w Hiszpanii”, w nawiązaniu do słów Najświętszego Serca Jezusa do Czcigodnego Ojca   Bernardo de Hoyosa SJ : „Panowanie w Hiszpanii z  większą czcią, niż w wielu innych miejscach.”
Nad ołtarzem tablica marmurowa z napisem : „Hiszpania Sercu Jezusa”.

 

U stóp pomnika z lewej strony rzeżby przedstawiające „Święci ludzkości”  -  postacie świętego Jana ewangelistę, umiłowanego ucznia Jezusa ,którego podczas Ostatniej Wieczerzy serce bije obok  Serca Jezusa, św Gertrudę benedyktynkę  – prekursorkę apostolstwa NSJ, Ojca Bernardo de Hoyosa SJ, któremu Pan Jezus obiecał panowanie NSJ w Hiszpanii „z większą czcią niż w innych miejscach”, św.Teresę z Aville  – hiszpańskiego doktora Kościoła i mistyczkę, św. Franciszka z Asyżu wzoru swej miłości dla Jezusa, św. Augustyna –  biskupa mądrego i zakochanego w Miłości Jezusowej i św. Małgorzatę  Marię Alacoque wybraną przez Boga aby szerzyć nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego

Z prawej strony pomnika postacie  nazwane ” ludzkość dąży do uświęcenia” - postacie  mające  postawy miłości do Najświętszego Serca Jezusowego. Tutaj możemy prześledzić drogę aby dostać się do nieba, przez praktykę  miłości, pokory i skruchy. Od prawej do lewej: Miłość miłosierna jest reprezentowana przez córki św. Wincentego. Cnota jest reprezentowana przez dziewczynkę ubraną w strój do Pierwszej Komunii św, miłość i pokorę reprezentują kobieta i mężczyzna z dzieckiem w ramionach,pokorni jak Nazaret  woli Boga , pod opiekę którego oddali wszystko;  Dalej na  lewo – półnagi człowiek , penitent, który widząc, że dotarł do końca swego życia  czuje cały ciężar swoich grzechów, błagający Boga o Miłosierdzie.

 

 

W 1936 roku  sześciu  milicjantów z bojówki socjalistycznej  „rozstrzelały” pomnik celując w Boże Serce. Następnie  pomnik został wysadzony dynamitem a figury w sposób barbarzyński  okaleczono kilofami.

 

 

 

 

 

 

Po usunięciu komunistów od władzy  w Hiszpanii w 1939 roku gen. Franco odbudował Sanktuarium na wzgórzu Cerro del Angeles  łącznie z pomnikiem NSJ.

Przy odbudowie pracowało też  2 byłych milicjantów  którzy strzelali do pomnika.

 

 

 

 

 

 W pobliskim Sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej  można zobaczyć  Jezusowe  Serce ze zniszczonego pomnika. Jest cenną pamiątką,traktowane jest jak relikwia. Wokół kamiennego Serca jest 6 śladów po uderzeniu pocisków karabinowych wystrzelonych przez 6  milicjantów. Jednak żaden z nich Bożego Serca jak widać na zdjęciu nie dosięgnął.

Kategoria: Intronizacja w narodzie