Dalsze prace na działce Sł. Bożej Rozalii Celakówny

W tym roku prace na działce dobiegają końca. Od ubiegłego roku zostało zbudowane ogrodzenie przeciw leśnej zwierzynie wokół całej działki , została też ukończona kapliczka  Matki Bożej stojąca przy wejściu  na działkę Rozalii.  Posadziliśmy też  36  srebrnych świerków powyżej działki Rozalii.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie się w w/w  prace dla Pana  Stanisława Burligi, Pana Augustyna Mardyły oraz rodziny Celaków.

 

 

Kategoria: Nasze aktualności, Reportaże, Służebnica Boża Rozalia Celakówna