Comiesięczne spotkanie po Mszy św. 19 każdego miesiąca u Jezuitów w Ignatianum

Postulator ks prof. Władysław Kubik pokazuje na spotkaniu egzemplarz Positio procesu Rozalii, ktore zostało wysłane do Rzymu


Na spotkanie przyjechała z daleka też pani Elżbieta ze swym wiernym psem przewodnikiem,pragnąca wyprosić przez Rozalię łaskę uzdrowienia swojego wzroku.

Kategoria: Nasze aktualności, Służebnica Boża Rozalia Celakówna