Ceremoniał Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinie

              Ceremoniał Intronizacji Najświętszego Serca  Pana Jezusa w rodzinie

                  na podstawie ceremoniału z 1919 roku

  Aby dać dowód wyraźny wiary, wszyscy odmawiają glośno (stojąc) Wierzę w Boga. Kapłan lub osoba przewodnicząca Intronizacji przypomina uczestnikom, czego Chrystus Pan oczekuje od rodzin, poświęconych Mu w sposób szczególny, oraz jakich błogosławieństw  nadobfitych i wyjątkowych rodzinom tym udzieli.

Następnie wszyscy klękają przed obrazem Przen. Serca; kapłan, a w razie jego nieobecności matka, ojciec lub osoba, która przewodniczy Intronizacji, odmawia:

                                                     

                                                                Akt poświęcenia   

 

Panie Jezu, racz nawiedzić wraz z Twoją Matką Najświętszą ten dom i rozlej na, szczęśliwych mieszkańców tego ogniska laski, które przyobiecałeś rodzinom, poświęconym w sposób szczególny Twemu Najśw. Sercu. Wszak Ty sam, o Zbawco świata, objawiwszy się służebnicy swojej, świętej Małgorzacie Marii, zażądałeś najmiłościwiej uroczystego hołdu po­wszechnej miłości dla Twego Boskiego Serca, które tak bardzo umiłowało ludzi, a tak mało . od nich jest miłowane!

Oto nasza rodzina śpieszy odpowiedzieć na Twoje wezwanie i dla wynagrodzenia za obojętność i odstępstwo tylu dusz, ogłasza Ciebie, o Boskie Serce, za swojego Najmilszego Pana, poświęca Tobie nieodwołalnie dzisiaj i na zawsze wszystkie radości, trudy i cierpienia tego rodzinnego ogniska, które odtąd chce należeć tylko do Ciebie.

Błogosław  przeto wszystkich tu obecnych; błogosław również tych, których z woli niebios śmierć nam zabrała; błogosław nieobecnych, o Jezu! Przez Maryję Dziewicę błagamy Cię, o Serce pełne miłości, racz założyć w tym domu królestwo Miłości. Rozlej na wszystkich jego członków Twojego Ducha wiary, świętości, czystości. Bądź jedynym Panem tych dusz; oderwij je od świata i jego szaleńczych próżności. Otwórz im, Panie, czcigodną ranę Twego miłosiernego Serca i jak w arce zbawienia zachowaj ich tam wszystkich, bo Twoimi są na wieki!… – Niech żyje zawsze kochane, błogosławione i wielbione wśród nas triumfujące Serce Jezusa. Amen

\ Ponieważ nikogo nie powinno zabraknąć w dniu, tak uroczystym i tak błogosławionej godzinie, przypomnijmy sobie przeto naszych drogich zmarłych i odmówmy za nich i za nieobecnych Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.

Następnie ojciec lub matka rodziny umieszcza obraz Najświętszego Serca Jezusa na. przeznaczonym Mu najzaszczytniejszym miejscu i wszyscy obecni odmawiają zaraz modlitwą następującą:

                                                               Modlitwa

Chwała Najświętszemu Sercu Jezusa za nieskończone miłosierdzie, jakie okazał szczęśliwym mieszkańcom tego ogniska, wybierając je z tysiąca innych za dziedzictwo miłości i za przybytek wynagradzania, gdzie zadośćczynić  Mu będą  za niewdzięczność ludzi. Jakże ta cząstka Twej wiernej owczarni czuje się onieśmieloną  zaszczytem tak niesłychanym, że będzie miała za Głowę rodziny Ciebie, o Panie Jezu! Jakże cię wielbi w milczeniu i jak się raduje, że chcesz dzielić pod wspólnym dachem trudy, troski i radości twych dzieci! Nie jesteśmy wprawdzie godni, abyś wszedł do naszego domu, lecz rzekłeś już słowo, w którym się odmalowała piękność Twego Najświętszego Serca, a dusze nasze, spragnione Ciebie, znalazły w ranie Twego bo­ku, o dobry Jezu, wody żywe, wytryskujące  na żywot  wieczny.

Skruszeni przeto, lecz pełni ufności, przychodzimy oddać się Tobie, który jesteś życiem nieprzemijającym. Pozostań z nami o Serce po trzykroć święte, bo czujemy nieprzezwyciężoną potrzebę miłowania Cię i starania się, aby i inni miłowali Ciebie, który jesteś ogniem gorejącym i ogarniającym świat, aby go oczyścić.

Niechże więc ten dom będzie dla Ciebie przybytkiem miłym, jak Betania, abyś mógł w nim spocząć wpośród dusz Cię kochających, które obrały najlepszą cząstkę błogiej poufałości z Twym Sercem. Niechaj Ci będzie,  o Zbawicielu Ukochany, ubogim lecz gościnnym schronieniem Egiptu w czasie wygnania, na które Cię skazują nieprzyjaciele Twoi!

Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, bo tu jak w Nazarecie, kochają czulą miłością Maryję Dziewicę, tę dobrą Matkę, którą sam nam dałeś. Przyjdź i zapełnij słodką swą obecnością nasz dom.

Przyjdź, gdyż może już zbliża się dla nas trwoźny wieczór smutków, a złudny dzień naszej młodości już się ma ku końcowi. Pozostań z nami, bo zmrok już zapada, a świat przewrotny chce nas otoczyć cieniem swych zaprzeczeń wówczas, gdy my nie chcemy trzymać się nikogo, tylko Ciebie, bo tylko Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Daj nam usłyszeć, o Jezu, słowa, które niegdyś wyrzekłeś: „Potrzeba, abyście mi dali dziś gościnę w tym domu”.

Tak, Panie, pozostań z nami, abyśmy żyli Twą miłością i w Twej Obecności , my, którzy ogłaszamy Cię Królem naszym, bo nie chcemy mieć innego prócz Ciebie.

Niech będzie zawsze kochane, błogosławione i wielbione w tym ognisku rodzinnym  triumfujące Serce Jezusa! Niech przyjdzie do nas Królestwo Jego!         

  Amen.

       Jako hołd miłości dla Niepokalanego Serca Maryi odmawia się   wspólnie:

 Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj, Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza Twoje miłosierne oczy ku nam zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twego po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

 Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami (trzykrotnie), Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami, Święty Józefie, módl się za nami. Święta Małgorzato Mario, módl się za nami.

    Niech żyje Najświętsze Serce Jezusa  na wieki wieków amen

                              ………………………………………………………………………………….

                        Intronizacja  Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

                                                         Dokument Rodzinny

 

Dnia ………………… roku w ……………………….. Rodzina  ………………………..  w obecności   ks…………………………… uczyniła uroczyste odnowienie  intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w swym domu, poświęcając Mu wszystkich swych członków obecnych, nieobecnych ,a nawet i zmarłych.

            Przez ten dowód miłości i wynagrodzenia rodzina nasza pragnie uznać Chrystusa za swego Pana i Mistrza. Poddaje się całkowicie woli Bożej wyrażonej w przykazaniach Boskich i kościelnych; wypowiada swe oburzenie przeciw świętokradzkim przełamywaniem Jego praw najwyższych nad jednostkami, rodzinami, narodami; odrzuca bez zastrzeżeń wszelkie zamachy na prawa, od których świętość związku małżeńskiego zależy, uznaje umysłem i sercem władzę najwyższą Ojca św.

             A zarazem zaszczycona odwiedzinami Jezusa, który chce zamieszkać u niej jak w domu swoim, w zamian za ufność i czułą przyjaźń Jego Serca, które mówi do niej: Oto Król wasz pełen Słodyczy – Ecce Rex mansuetus”. jesteście mymi przyjaciółmi – Vos amid mei estis” – prosi Go na klęczkach, aby raczył jak niegdyś w Betanii, przyjąć u niej gościnę.

 

W dowód czego podpisujemy:

 

 ……………………………………………

  Uwaga Poleca się obchodzenie święta Najśw. Serca Pana Jezusa jako święta rodzinnego, oraz odnawianie poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa przy pacierzu wieczornym.

 

Nr.3535. lmplimatur Varsaviae, d30Juni 1919a.

 Vicarius Generalis

 Praelatus Metropolitanus     Leopoldus Łyszkowski

 Sekretarius AI.Grabowski

 

Kategoria: Intronizacja NSPJ, Intronizacja w rodzinach