1 Światowy Kongres Najświętszego Serca Jezusa w Paray le Monial

Światowy Kongres Najświętszego Serca Pana Jezusa, który odbył  się od 6 do 10 października 2011 jest odpowiedzią na to pragnienie Jezusa, aby zdobywać rodziny, parafie i cały świat dla Jego miłości. Jest to również prośba bł. papieża Jana Pawła II, który prosił  podczas wizyty w Paray: „Z zadowoleniem przyjmijcie obecność Serca Jezusa. Zawierzcie Mu wasze ogniska rodzinne. Niech waszą aspiracją będzie czerpanie z otwartego Serca Miłości, która zbawia i uzdrawiania, na której rodziny mają budować cywilizację miłości… Wszędzie, w społeczeństwie, w naszych miejscowościach, w naszym sąsiedztwie, w naszych zakładach pracy i biurach, podczas naszych spotkań pomiędzy narodami i rasami, „serce z kamienia”, serce uschnięte, należy zmieniać w „serce z ciała”, otwarte dla braci, otwarte na Boga. To prowadzi do pokoju. To prowadzi do przetrwania ludzkości. To jest ponad nasze siły. Jest to dar od Boga. Dar miłości.”

http://www.sacredheartapostolate.com/

Światowy Kongres dla odnowienia nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego
Wywiad z organizatorem, ks. Williamem Petrie przeprowadził Genevieve Pollock

Paray-le-Monial (Francja), piątek, 11 marca 2011 r. (ZENIT.org)

„Po raz pierwszy, w miejscu, w którym zrodziło się nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa odbędzie się światowy kongres w celu refleksji na temat miłości Boga oraz dla promowania cywilizacji miłości w rodzinach i społeczeństwie. ZENIT przeprowadził wywiad z ks. Williamem Petrie, prowincjałem Wschodniej Prowincji Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Stanach Zjednoczonych, jednym z organizatorów i prelegentów na konferencji.

Wydarzenie, które będzie miało miejsce w Paray-le-Monial od 6 do 11 października [2011 r.], będzie gościć jako prelegentów: kard Raymonda Burke, prefekta Sygnatury Apostolskiej, kardynała Justina Rigali, arcybiskupa Filadelfii, jezuitę o. Mitch’a Pacwa, prezentera i twórcę EWTN [Global Catholic Television Network – przyp. tłum.] Timothy O’Donnella, prezesa Christendom College oraz Danny Abramowitz, byłego piłkarza NFL.

Kongres ma na celu odnowienie w całym świecie nadziei i świadomości o bezwarunkowej miłości Boga do ludzkości, poprzez promowanie osobistej przyjaźni z Jezusem Chrystusem, przez formację chrześcijańską rodzin oraz rozpoczęcie światowej misji dla przekazania tego przesłania wszystkim narodom.

Już obecnie są oferowane on-line pakiety podróżne, które zawierają możliwość odwiedzenia Paryża, Lourdes, Lyonu, Ars i Cluny – w celu ułatwienia uczestnictwa w tym wydarzeniu.Ksiądz Petrie wyjaśnił także ważne aspekty odnoszące się do nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w tej historycznej chwili.

Jaki jest cel tego Światowego Kongresu Najświętszego Serca?

Ksiądz Petrie: Ojciec Mateo Crawley-Boevey został cudownie uzdrowiony ze swojej choroby w Kaplicy Objawień w Paray-le-Monial we Francji. W tym momencie zrodziła się u niego myśl dotycząca promowania intronizacji Najświętszego Serca we wszystkich rodzinach na świecie. W 1907 r. św. Pius X posłał ojca Matteo, aby realizował tę misję.
Podczas obchodów stulecia ruchu intronizacji, które miało miejsce w 2007 roku, został zainicjowany program dla kontynuacji misji ojca Matteo i dotarcia do pięciu kontynentów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Pierwszy Światowy Kongres odbędzie się w Paray-le-Monial, gdzie zrodziła się ta inspiracja i gdzie mają się zorganizować promotorzy, dyspozycyjni do rozpowszechniania informacji w ich diecezjach i parafiach.

Jakie jest przesłanie Najświętszego Serca Pana Jezusa, które pragnie się podkreślić podczas tego światowego kongresu?

Ksiądz Petrie: „Bóg tak umiłował świat, że dał swego Syna Jednorodzonego”. Obraz Jezusa z wyeksponowanym Najświętszym Sercem ukazuje Jego bezwarunkową miłość i miłosierdzie Boga. Intronizacja wizerunku Najświętszego Serca Jezusa w domach stanowi formalne zobowiązanie, że Chrystus stoi na czele tego domu.

Dlaczego Ksiądz uważa, że tak ważne jest dzisiaj podkreślanie Najświętszego Serca Jezusa i miłości Boga do ludzi?

Ksiądz Petrie: Historia świata zawsze była historią podziałów, wojen i śmierci z powodu nienawiści. Najświętsze Serca Pana Jezusa nieustannie przypomina, że należy żyć zgodnie z wielkim prawem miłości Boga i miłości bliźniego. Ta osobista przyjaźń zaczyna się w domu, który jest „domowym Kościołem”.

To w rodzinie możemy wzrastać w miłości do Boga i bliźniego. Ci, którzy przeżyli intronizację we własnym domu świadczą o otrzymanych łaskach, które przekształcają przynosząc pozytywne zmiany i nawrócenie osób, które powracają do Kościoła.

Działalność kongresu obejmuje również „formację do tworzenia cywilizacji miłości”. Co to oznacza?

Ksiądz Petrie: Przygotowanie do intronizacji Serca Jezusowego obejmuje katechezę, która ukazuje fundamenty tej intronizacji w rodzinach. Pomaga tworzyć duchowość chrystocentryczną w życiu opartym na miłości Boga, poprzez Eucharystię, modlitwę i ducha wynagrodzenia. To oznacza po prostu tworzenie cywilizacji miłości, rodzina po rodzinie.

Czego Ksiądz oczekuje w wyniku tego kongresu?

Ksiądz Petrie: Uczestnicy kongresu wysłuchają prelegentów, którzy pogłębią nasze rozumienie miłości Boga. Kongres tworzy kontekst motywacyjny dla przyszłych promotorów, którzy zechcą włączyć się w intronizację Najświętszego Serca w rodzinach. Dla uczestników może to być okazją do stania się posłańcami miłości Boga tak, jak to symbolizują przebite Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Pierwszy kongres Najświętszego Serca jest przygotowaniem do realizacji tej misji pójścia do wszystkich kontynentów niosąc przesłanie miłości Boga do rodzin.”

Kategoria: Wiadomości ze świata